Usługi

Zakres naszych usług

- diagnoza i terapia integracji sensorycznej;

- trening uwagi słuchowej metodą TOMATIS;

- diagnoza i terapia pedagogiczna

- diagnoza i terapia logopedyczna.

Turnus rehabilitacyjny z Tomatisem 2017