Małgorzata Lotko
Oligofrenopedagog, terapeuta SI
Zawodowo: nauczyciel dyplomowany. Od 17 lat pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu, a od 9 lat specjalizuję się głównie w terapii dzieci z autyzmem. Prywatnie: mam męża, jestem mamą czwórki wspaniałych dzieci Pawełka, Madzi, Piotrusia i Adasia.
Marcin Nowak
oligofrenopedagog
prowadzi zajęcia TUS i TFC - treningi umiejętności społecznych i treningi funkcjonowania społecznego
Bożena Olszewska
Oligofrenopedagog
Magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagogiki. Kurs integracji sensorycznej pierwszego i drugiego stopnia. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z autyzmem, metod pracy z dziećmi trudnymi. Pracuje w przedszkolu integracyjnym.
Aleksandra Szczecińska
Terapeuta integracji sensorycznej
oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej, rehabilitację, gimnastykę korekcyjną
Joanna Kotlarek
psycholog
Magister psychologii Prowadzi zajęcia w zakresie terapii behawioralnej, konsultacje psychologiczne /zwłaszcza młodszych dzieci/, treningi umiejętności społecznych TUS
Aneta Świeszczakowska
logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kierunek logopedia z audiologią. specjalizuje się w terapii zaburzeń mowy u dzieci jak i dorosłych oraz w terapii dzieci z autyzmem. Praktykuje zajęcia z emisji głosu. ukończyła pierwszy stopień języka migowego.
Krzysztof Kasprzyk
Terapeuta integracji sensorycznej
Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim - kierunek pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej. Terapeuta - ukończył pierwszy i drugi stopień szkolenia w zakresie integracji sensorycznej, spełnia się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Joanna Felczak
logopeda
prowadzi zajęcia metodą Warnkego, logopedie
Anna Kraska
pedagog, trener TUS
prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych