Małgorzata Lotko
Oligofrenopedagog, terapeuta SI
Zawodowo: nauczyciel dyplomowany. Od 17 lat pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu, a od 9 lat specjalizuję się głównie w terapii dzieci z autyzmem. Prywatnie: mam męża, jestem mamą czwórki wspaniałych dzieci Pawełka, Madzi, Piotrusia i Adasia.
Agnieszka Rychlicka
Terapeuta
Ukończyła licencjat z pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, studia podyplomowe z socjologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Mgr inż. włókiennictwa. Kursy i szkolenia: I i II stopień integracji sensorycznej w PSTIS, terapia ręki, masaż klasyczny i drenaż limfatyczny.
Bożena Olszewska
Oligofrenopedagog
Magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagogiki. Kurs integracji sensorycznej pierwszego i drugiego stopnia. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z autyzmem, metod pracy z dziećmi trudnymi. Pracuje w przedszkolu integracyjnym.
Magdalena Szukalska
Terapeuta
Magister wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej, trening umiejętności społecznych i praktycznych muzykoterapię arteterapię
Anita Wojda
Terapeuta, nauczyciel
Magister pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej, trening umiejętności społecznych i praktycznych, w zakresie terapii behawioralnej.
Aneta Piejak
logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kierunek logopedia z audiologią. specjalizuje się w terapii zaburzeń mowy u dzieci jak i dorosłych oraz w terapii dzieci z autyzmem. Praktykuje zajęcia z emisji głosu. ukończyła pierwszy stopień języka migowego.
Krzysztof Kasprzyk
Terapeuta
Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim - kierunek pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej. Terapeuta - ukończył pierwszy i drugi stopień szkolenia w zakresie integracji sensorycznej, spełnia się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Kinga Obajtek
Wolontariuszka
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kierunek filologia polska specjalność nauczycielska oraz specjalność dziennikarstwo i kreowanie wizerunku. Magister psychologii na UŁ. Współpracuje z terapeutami podczas realizacji zajęć w ramach projektu "JESTEM ASPI I DOBRZE SOBIE RADZĘ".
Justyna Jędrzejczyk
Wolontariuszka
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego - pedagogika wczesnoszkolna, logopedia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Współpracuje przy realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu "JESTEM ASPI I DOBRZE SOBIE RADZĘ".