USŁUGI / CENNIK

Diagnoza procesów

integracji sensorycznej

300

2 spotkania diagnostyczne

+ omówienie wyników badania

Terapia integracji

sensorycznej

90 zł - w abonamencie /10 zajęć do wykorzystania w 3 miesiące/

100 zł - pojedyncze zajęcia

Czas trwania zajęć 45-55 minut + 5 minut konsultacji z rodzicem ( w zależności od wieku i możliwości dziecka)

 

Trening uwagi słuchowej

metodą TOMATIS

60 zł/godz (1 sesja - 22 - 26 godzin)

Przy jednorazowej wpłacie możliwy rabat !!!

 

Diagnoza funkcjonalna narzędziem PEP - r

360 zł - 3 - 4 spotkania /każde do 60 minut/

 

 

Terapia pedagogiczna

70 zł- czas trwania zajęć - 45 min.

 

Diagnoza logopedyczna

80 zł - czas trwania około - 60 min.

 

Terapia logopedyczna

70 zł - czas trwania około - 45 min.

 

Terapia Biofeedback

diagnoza w cenie terapii

80 zł - czas trwania około - 60 min.

 

Trening Umiejętności Społecznych

zajęcia grupowe

zajęcia indywidualne

30 zł/godzinę/dziecko.

                             

60zł/godzinę

Zajęcia z psychologiem

80 zł - czas trwania około - 60 min.

 

Moduł "KONCENTRACJA"

diagnoza w cenie terapii

100 zł - czas trwania około - 90 min.

 

 

Współpracujemy z terapeutami z doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem w zakresie logopedii i dogoterapii.